Image Image Image Image Image

· Užsakovo atstovavimas santykiuose su rangovais,
· Faktiškai atliktų darbų nustatymas.