Image Image Image Image Image

· Procesų valdymas

· Paslaugų tiekėjų parinkimas

· Paslaugų kokybės kontrolė

· Sąnaudų optimizavimas

· Problemų sprendimas

· Dokumentų valdymas

· Kasdieninė stambių objektų priežiūra

· Nuomininkų problemų sprendimai

· Pastatų ir patalpų apsaugos sistemų diegimas

· Apskaita