Image Image Image Image Image

· Projektavimo užduoties sudarymas,
· Architektūrinio ir techninio projektų rengėjų koordinavimas,
· Architektūrinio ir techninio projektų organizavimas,
· Projektavimo grafikų sudarymas ir kontrolė,
· Projektinių sprendimų revizavimas,
· Projektinių pasiūlymų optimizavimui teikimas.