Image Image Image Image Image

· Užsakovo atstovavimas santykiuose su rangovais;
· Faktiškai atliktų darbų nustatymas.