Image Image Image Image Image

· Procesų valdymas;
· Paslaugų tiekėjų parinkimas;
· Paslaugų kokybės kontrolė;
· Sąnaudų optimizavimas;
· Problemų sprendimas;
· Dokumentų valdymas;
· Kasdieninė stambių objektų priežiūra;
· Nuomininkų problemų sprendimai;
· Pastatų ir patalpų apsaugos sistemų diegimas;
· Apskaita.