Image Image Image Image Image

Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia

TROŠKŪNŲ ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS TVARKYBA PRITAIKANT KULTŪROS PAVELDO OBJEKTĄ KULTŪRINĖMS IR RELIGINĖMS REIKMĖMS

Projekto tikslas – Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, religinėms ir kt. reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo prieinamumą visuomenei ir lankytojams, pritraukti papildomus lankytojų srautus.